จะทำอย่างไรกับไฟคัสในสายฝน?

โดยการใช้ภาษาในทางที่ผิดเมื่อเราพูดถึงไทร เรามักกำหนดพืชชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ แต่คุณควรรู้ว่ามันเป็นหนึ่งใน ...

อุณหภูมิของไฟคัสคืออะไร?

ด้วยการมาถึงของสภาพอากาศที่ดี คุณเพิ่งเดินเล่นในศูนย์สวน และคุณได้ตกอยู่ภายใต้มนต์สะกดของพืชชนิดหนึ่ง ...